Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

alexavah
2374 78e3
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viadiedrunk diedrunk

February 22 2017

alexavah
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri

February 21 2017

7727 36c4

elizabitchtaylor:

David Bowie at the 17th Annual Grammy Awards, 1975

Reposted fromLittleJack LittleJack
7707 93a1
Reposted fromLittleJack LittleJack

February 18 2017

alexavah

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viakrzysk krzysk

February 16 2017

alexavah
1812 2ae1
alexavah
0143 cfa8
Reposted fromsaiwala saiwala viaJuliette Juliette
alexavah
Reposted fromExfeletes Exfeletes vialucanus lucanus
alexavah
6700 25bb
Reposted frombabyface babyface viahelpmeimhungry helpmeimhungry
alexavah
2315 3c7a
Reposted fromylaira ylaira viadoedeer doedeer

February 14 2017

alexavah
5040 a153
Reposted fromnjmortensen njmortensen viamisza misza
alexavah
7853 fab7
Reposted frommisza misza viapsychojunkie psychojunkie
alexavah
5715 5202 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapsychojunkie psychojunkie
alexavah
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
alexavah
Play fullscreen
"(...)znów na dupskach pojedziemy w dół..."
Reposted bytruskawkowa11azazelinspirationsarrrrrrrrshitsuri
alexavah
0017 ba33
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamisza misza
alexavah
0436 1552
Reposted fromhavingdreams havingdreams viamisza misza
alexavah
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viamisza misza
alexavah
1420 b0ab
Reposted frommisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl