Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

alexavah
5315 6818 500
Reposted fromEllivnod Ellivnod viaemciu emciu
alexavah
3957 4bd3 500
Reposted frompffft pffft viaemciu emciu
4437 b4fc
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid viaemciu emciu
alexavah
6954 a636 500
Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty.
Reposted fromkopytq kopytq viaemciu emciu

May 22 2017

alexavah
Po trzydziestu kilku latach życia, istnienia, na tym świecie i obserwacji tego wszystkiego co mnie, Państwa, po prostu Nas otacza, mogę bez wahania, z pełną odpowiedzialnością i absolutną pewnością powiedzieć (napisać) - 'Świat idzie w złym kierunku'. I ja nie mogę się z nim utożsamiać, integrować, nie chcę być częścią tego świata ... Świata, gdzie faceci (bo na pewno nie mężczyźni) ubierają swoje kobiety jak prostytutki, pokazując wszystko, co powinno zostać ukryte, gdzie nie ma pojęcia honoru i godności, gdzie rzadko można polegać na kimś, kto mówi, że coś obiecuje. Gdzie kobiety nie chcą mieć dzieci, a mężczyźni nie chcą zakładać rodzin. Gdzie tzw. 'kozacy' albo po prostu fraj*rzy (jak kto woli) wierzą, że odnieśli sukces, siedząc rozparci za kierownicami limuzyn ich ojców, gdzie ojcowie mający iluzję władzy, próbują udowadniać człowiekowi, że jesteś nikim. Gdzie ludzie fałszywie deklarują wiarę w Boga z kieliszkiem w ręku i brakiem zrozumienia podstaw, tego w co wierzą. Gdzie pojęcie zazdrości jest uważane ze słabość, a skromność jest wadą. Gdzie ludzie zapominają o miłości, szukając najlepszej opcji dla siebie, a nie człowieka w człowieku. Gdzie ludzie wydają ostatnie pieniądze na swój samochód, nie szczędząc środków ani czasu, a sami są tak słabi, że sądzą iż to drogie cacko ukryje ich słabość. Gdzie chłopcy tracą ciężko zarobione przez rodziców pieniądze w klubach, a dziewczyny kochają ich za to. Gdzie nie można odróżnić kobiet od mężczyzn, a nazywane jest to „wolnością wyboru”, zaś idących tradycyjną ścieżką nazywa się upośledzonymi despotami. Ja wybieram swoją drogę, i nie mam w sobie złości, pretensji czy żalu, jest mi tylko po prostu przykro, wewnętrznie przykro, że nie znalazłem zrozumienia, wśród ludzi, na których naprawdę mi zależało.
— Gentleman
Reposted frommyselfwonderland myselfwonderland
alexavah
7620 e56d
alexavah
7606 9cab
0449 2a28 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
4429 f8c6 500
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk

May 12 2017

alexavah
7631 2cdb 500

May 09 2017

5018 981e 500

eisbecherovka:

hat jemand das schon gemacht oder

alexavah
1613 3a6a
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
alexavah
3440 5888 500
Reposted fromtichga tichga viadrugs drugs

May 06 2017

alexavah

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viahouda houda

May 04 2017

alexavah
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)

May 03 2017

alexavah
1781 2e2a 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
alexavah
1796 7227 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
alexavah
1794 c437 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
alexavah
Reposted fromPureVanilla PureVanilla vialucanus lucanus

April 28 2017

alexavah
9962 e352
Reposted frommisza misza vialoldrugs loldrugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl