Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

alexavah
6161 fd52
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viareksi0 reksi0
alexavah
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
alexavah
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viareksi0 reksi0

September 05 2017

alexavah
0645 bc24
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
alexavah
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viaMrsDarkness MrsDarkness
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMrsDarkness MrsDarkness
alexavah
5651 1e7c
Reposted fromadzix69 adzix69 viaMrsDarkness MrsDarkness
alexavah
4843 c8b1
Reposted fromrenirene renirene viaMrsDarkness MrsDarkness
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk

September 04 2017

4708 45b3 500

missadler1897:

© Tony McGee 1990

Reposted fromLittleJack LittleJack
alexavah
alexavah
6214 5e3e
Reposted frommisza misza vialoldrugs loldrugs
alexavah
4657 2dff
Reposted frommisza misza vialoldrugs loldrugs
alexavah
4988 68c5 500
Reposted frommisza misza vialoldrugs loldrugs
alexavah
0060 ae3d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vialoldrugs loldrugs
0274 8b13
Reposted frommaking-love making-love viazajeb zajeb
alexavah
Gdybyś był, a nie bywał ...
— hey
Reposted fromte-quiero te-quiero viadoedeer doedeer
5476 1cec 500

KOT W WANNIE

Reposted frommelanchujnia melanchujnia
alexavah
3368 5718 500
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viamelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl