Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

alexavah
6091 bc70
Reposted fromMrSatan MrSatan
alexavah

October 25 2017

alexavah
9955 384b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialucanus lucanus
alexavah
5657 871b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

October 24 2017

alexavah
0588 439e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaartlover artlover

October 17 2017

5336 7886 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamichalkoziol michalkoziol

October 12 2017

alexavah
1610 0a6a 500
Reposted fromKrebs Krebs viadrugs drugs
alexavah
3593 0593 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

September 24 2017

alexavah
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaszydera szydera

September 19 2017

alexavah
6161 fd52
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viareksi0 reksi0
alexavah
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
alexavah
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viareksi0 reksi0

September 05 2017

alexavah
0645 bc24
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
alexavah
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viaMrsDarkness MrsDarkness
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMrsDarkness MrsDarkness
alexavah
5651 1e7c
Reposted fromadzix69 adzix69 viaMrsDarkness MrsDarkness
alexavah
4843 c8b1
Reposted fromrenirene renirene viaMrsDarkness MrsDarkness
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk

September 04 2017

4708 45b3 500

missadler1897:

© Tony McGee 1990

Reposted fromLittleJack LittleJack
alexavah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl