Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

alexavah
9956 bc7a 500
Reposted fromtfu tfu
alexavah
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viatfu tfu
alexavah
(...) całe życie poszukujemy nieszczęść - chcemy ich spróbować - po to, żeby dobrze się przygotować na nadejście ostatecznej katastrofy.
— Ch.Palahniuk 'Opętani'
alexavah
alexavah
6847 e15c
Reposted fromnfading nfading viapsychojunkie psychojunkie

January 08 2018

alexavah
8260 03b8
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu
alexavah
1139 5975
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaemciu emciu
alexavah
3844 501e 500
Reposted fromfungi fungi viaemciu emciu
alexavah
5360 a3a7 500
Reposted fromoll oll
alexavah
7255 82bb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPawelS PawelS
alexavah
3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viaPawelS PawelS

January 04 2018

alexavah
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
alexavah
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaschizofreniczna schizofreniczna

January 03 2018

alexavah
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychojunkie psychojunkie

December 30 2017

alexavah
9773 aaee 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

November 08 2017

alexavah
6091 bc70
Reposted fromMrSatan MrSatan
alexavah

October 25 2017

alexavah
9955 384b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialucanus lucanus
alexavah
5657 871b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

October 24 2017

alexavah
0588 439e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaartlover artlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl