Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

alexavah
5074 bae1 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
7707 4599
alexavah
9056 b4ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychojunkie psychojunkie
alexavah

April 25 2019

alexavah
8003 3068
Reposted frompampunio pampunio viatouchthesky touchthesky
alexavah

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2015/04/07/penis-to-za-malo-aby-byc-mezczyzna/#more-2182
Reposted frompanikea panikea viatouchthesky touchthesky
alexavah
0911 7178 500
Reposted frommangoe mangoe vianiedoskonalosc niedoskonalosc
alexavah
9138 12fe 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapersona-non-grata persona-non-grata
alexavah

March 30 2019

alexavah
4300 b04f
Reposted fromdurisaz durisaz viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
7798 51ce 500
Reposted fromfrique frique viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
7814 60ac 500
Reposted frompomoor pomoor viamichalkoziol michalkoziol

February 21 2019

alexavah
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
alexavah
alexavah
alexavah
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasaddam saddam
alexavah
alexavah
Żeby wydostać się z prywatnego piekła, trzeba się najpierw przyznać, że się w nim jest.
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
alexavah
Reposted frommayamar mayamar viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl